رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
نصرت
گروه
دندان پزشکی کودکان
سمت
بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار
تلفن
۳۷۹۲۵۵۳۹
پست الکترونیک
nourbakhsh@dnt.mui.ac.ir
عکس
Dr.noorbakhsh
وضعیت اشتغال
فرهیختگان و چهره های ماندگار
توضیحات
پژوهش درسلولهاي بنيادي