رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
فرحناز
گروه
دندان پزشکی ترميمی
سمت
متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی -دانشیار
پست الکترونیک
arbabzadeh@dnt.mui.ac.ir
عکس
دکترارباب زاده
وضعیت اشتغال
فرهیختگان و چهره های ماندگار