رفتن به محتوای اصلی
x

افتتاحیه آذر ماه پژوهش 1402/9/1دانشکده دندانپزشکی

 

تشریح گاید لاین کشوری  1402/9/7 سالن کنفرانس

 

شرکت در نمایشگاه فناورانه دانشگاه 8 الی 15 آذر سالن ابن سینا طبق برنامه دانشگاه - کارگاه آشنایی با نرم افزارOriginal Pro با تدریس خانم دکتر پریناز صالحی در تاریخ19/09/1402 ساعت 11 الی 14 سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی - کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی معتبر با تدریس خانم مهندس محبوبه حیدری در تاریخ 1402/9/19ساعت11 الی 14:30 سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی - کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش با تدریس خانم دکتر مینا شکریان در تاریخ 1402/9/22ساعت 11 الی 14 سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی - کارگاه آموزش تهیه ی اسلاید با نرم افزار Prezi با تدریس خانم دکتر گلناز تاجمیری در تاریخ 1402/9/27ساعت 11 الی 14 سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی - کارگاه مدیریت منابع و مرجع گذاری با نرم افزار Zotero با تدریس خانم دکتر منیره کوهی در تاریخ 1402/9/28ساعت 11 الی 14 سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی - کارگاه معرفی فرایندهای ساخت افزایشی و کاربرد آن در علوم پزشکی (پرینت سه بعدی) با تدریس آقای دکتر وحید یگانه در تاریخ 1402/9/29ساعت 10 الی 14 سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی